Loading...
3D Inženiring 2018-02-21T15:21:54+00:00

3D INŽENIRING

Terestrično lasersko skeniranje (TLS) sodi med najnaprednejše, sodobne merske tehnologije zaznavanja geometrije in prostorske orientacije objektov. Na sekundo inštrument Leica C10 izvede 50.000 meritev, katerih neposredni rezultat je gosta množica prostorsko lociranih točk – oblak točk.

Meritve potekajo na varen, brezkontakten in neinvaziven način, kar pomeni, da nimajo nikakršnih vplivov na stanje objekta.

IZVAJAMO

3D Geodetske meritve kamnolomov in odlagališč
3D meritve stanovanj in izdelava detajlnih arhitekturnih načrtov
Monitoring
Meritve in tehnično dokumentacijo prostorskih parametrov gradbenih inženirskih
BIM modeliranje

NAŠE DELO

Monitoring deponijskega telesa Draga, Škofja Loka

Za naročnika Loško komunalo d.d., smo izmerili trenutno stanje topografije telesa odlagališč Draga s tehnologijo 3D meritev (aerofotogrametrija, klasična geodezija in GPS meritve) ter izdelali tehnično poročilo s prilogami. Poročilo je bilo izdelano v skladu z Uredbo o odlagališčih odpadkov.

Meritve premikov na območju skalnega predora Belca, Kranjska gora

Na skalnem bloku Belca smo izvajali naslednje aktivnosti monitoringa :

  • vizualno spremljanje skalnega bloka- Meritve na žičnih ekstenzometrih na razpokah in stranskega bloka,
  • snemanje šestih geodetskih merskih točk na brežini,
  • snemanje skalnega bloka s terestričnim laserskim skenerjem,
  • vizualno spremljanje se je izvajalo periodično, med izvajanjem ostalih meritev na skalnem bloku,
  • z opazovanjem verificiramo rezultate meritev  in odkrivamo morebitna nova dejstva o skalnem bloku.

Meritve in izračun volumnov posipnih materialov v 3 skladiščih soli družbe Dars d.d.

17. in 18. novembra 2016 smo izvedli terenske meritve 3 skladišč soli družbe Dars d.d. Za izvedbo meritev je bil uporabljen terestrični laserski skener Leica Scanstation C10. Iz 3D meritev smo izdelali digitalni model reliefa, hipsografsko karto ter izračunali volumen soli v skladiščih.

Analize deformacij viadukta Petelinjek, Dars d.d

S terestričnim 3D laserskim skeniranjem pridobivamo natančne in celovite 3D merske podatke prometne infrastrukture. Uporaba te merske tehnologije se uporablja pri meritvah premostitvenih objektov, podvozov, predorov, podpornih zidov, avtocestnih križišč, cestninskih postaj in ostalih kompleksnejših objektih. Na primeru viadukta Petelinjek so bile izvedene različne analize deformacij objekta. Poleg zaznavanja kolesnic na cestiščih in smeri odtekanja voda, lahko analiziramo deformacijske analize cestišča »As Built – As Designed«, analiziramo prečne naklone cestišča, analiziramo nevertikalnost stebrov, analiziramo posedanje viadukta, deformacije osi cestišča ipd.

Sledite nam

Naša stran za izboljšanje uporabniške izkušnje uporablja _ga piškotke. Več informacij

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close